858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Komunikaty drogowe

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jako inwestor zadania pn: „Dostęp drogowy do nowego Terminalu Promowo - Pasażerskiego wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni" informuje, że zamknięta jest dla ruchu kołowego ulica Polska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniewskiego, Aleją Solidarności do ulicy Rotterdamskiej wraz z odcinkiem ul. Celnej pomiędzy ul. Polską a przejazdem kolejowym.
Przewidziany objazd ulicami: Aleją Solidarności, ulicą Indyjską i ulicą Rotterdamską. Do posesji Polska 41 i 43 zapewniony przez wykonawcę (tj. Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A.) tymczasowy dojazd przez okres prowadzenia robót. Przewidywany okres zamknięcia do 31.03.2009 r.
Za uciążliwości przepraszamy.
***
Zamknięcie ul. Polskiej - zmiana tras linii 119, 147, 272 oraz wybranych kursów linii 160:
Linia 119
Od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala" do przystanku „Rotterdamska" objazd prowadzi ul. Janka Wiśniewskiego, al. Solidarności, Indyjską, Rotterdamską i Polską (i dalej do Dworca Morskiego).
Od przystanku „POSTI" do przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala" objazd prowadzi ul. Polską, Rotterdamską, Indyjską, al. Solidarności, Janka Wiśniewskiego, pl. Konstytucji i Wójta Radtkego (i dalej stałą trasą do Wzgórza Św. Maksymiliana).
Linie 147 i 272
Od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala" do przystanku „Rotterdamska" objazd prowadzi ul. Janka Wiśniewskiego, al. Solidarności, Indyjską, Rotterdamską i Polską (i dalej do Dworca Morskiego).
Od przystanku „POSTI" do przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" objazd prowadzi ul. Polską, Rotterdamską, Indyjską, al. Solidarności, Janka Wiśniewskiego, pl. Konstytucji i Dworcową (i dalej stałymi trasami do Dąbrowy Tesco i Wiczlina).
Kursy linii 160 z Dworca Morskiego
Od przystanku „POSTI" do przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" objazd prowadzi ul. Polską, Rotterdamską, Indyjską, al. Solidarności, Janka Wiśniewskiego, pl. Konstytucji i Dworcową (i dalej stałą trasą do Chwarzna).
Przystanki na trasie objazdu:
W kursach z Dworca Morskiego w kierunku centrum na trasie objazdu dla wszystkich linii obowiązują przystanki:
- tymczasowy „Rotterdamska" przy ul. Polskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Rotterdamską,
- tymczasowy „Celna" przy ul. Rotterdamskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Celną,
- „Węzeł Ofiar Grudnia ‘70" przy al. Solidarności, przed Węzłem Ofiar Grudnia '70.
W kierunku Dworca Morskiego na trasie objazdu dla wszystkich linii obowiązują przystanki:
- „Węzeł Ofiar Grudnia ‘70" przy al. Solidarności, za Węzłem Ofiar Grudnia '70.
- tymczasowy „Celna" przy ul. Rotterdamskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Celną.
Odjazdy linii 119, 147, 160 i 272 z Dworca Morskiego będą przyspieszone do 3 minut w stosunku do stałych rozkładów jazdy. Wybrane kursy linii 147 z Dworca Morskiego do Dąbrowy w soboty, niedziele i święta będą opóźnione do 4 minut.
***
Invest Komfort SA informuje, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni, a także w obrębie sąsiednich ulic (10 Lutego, Starowiejska).
Zmiana ta polega na odwróceniu obowiązującego kierunku jazdy na ulicy Zygmunta Augusta, czyli przywróceniu stanu sprzed 7 kwietnia br., kiedy rozpoczęto prace rozbiórkowe na terenie nieruchomości Zygmunta Augusta 3/5/7.