858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Wolontariusze poszukiwani!

Fotoplastikon Gdyński mieszczący się w Centrum Kultury i Rozrywki Gemini poszukuje wolontariuszy do skanowania albumów i obsługi Fotoplastikonu. Poszukujemy również wolontariuszy, którzy posiadają komputer i skaner i mogliby skanować albumy u siebie w domu. Chętnych prosimy o kontakt: codziennie tel. (058) 664 77 51 w godz. 12:00-20:00 lub 0601 67 03 77 lub informacja@e-fotoplastikon.org. Informacja o Fotoplastikonie Gdyńskim na stronie: e-fotoplastikon.org.
Projekt dofinansowany przez gminę Gdynia.
***
Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego mieszczące się w Centrum Kultury i Rozrywki Gemini poszukuje wolontariuszy na emeryturze do pomocy w obsłudze muzeum.
Chętnych prosimy o kontakt: codziennie tel. (058) 664 77 51 w godz. 12.00 - 20.00 lub 0601 67 03 77 lub informacja@e-fotoplastikon.org. Informacja o muzeum na stronie: e-fotoplastikon.org
***
W związku z drugim konkursem i odbudową strzelnicy sportowej dla ASG (Air Soft Gun), łuków i wiatrówek przy II LO w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej będą prowadzone zapisy wolontariuszy chętnych do pracy w okresie letnim przy odbudowie ww. strzelnicy.
Poszukujemy również chętnych instruktorów strzelectwa sportowego i wojskowego do prowadzenia zajęć (wiatrówki, łuki, ASG).
Czekamy na zgłoszenia formalnych i nieformalnych organizacji lub grup miłośników strzelectwa pneumatycznego, ASG, łucznictwa - którzy chcą włączyć się w odbudowę tego obiektu oraz prowadzić na jego terenie swoją działalność.
Pisemne deklaracje prosimy składać w siedzibie rady, lub elektronicznie na adres rada.dzialkilesne@gdynia.pl
***
Festiwal Kultur Świata Globaltica 2008 - poszukuje wolontariuszy dysponujących czasem od końca czerwca do lipca. Znajomość języka angielskiego mile widziana (ale niekonieczna ).
Chętnych prosimy o kontakt tel. (058) 664 69 60 lub mail a.rekowska@op.pl