862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Poszukiwane materiały

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób - przyjaciół i współpracowników Aliny Pieńkowskiej o udostępnienie materiałów i informacji dotyczących Jej życia oraz działalności społecznej i zawodowej. Prośba związana jest z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej nadania szkole imienia Aliny Pieńkowskiej. Informację należy kierować na adres: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ul. Żeromskiego 31 81-346 Gdynia
Tel. (058) 620 81 17 Fax. (058) 661 43 71.

ikona