864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Apel szkoły

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób - przyjaciół i współpracowników Aliny Pieńkowskiej o udostępnienie materiałów i informacji dotyczących Jej życia oraz działalności społecznej i zawodowej. Prośba związana jest z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej nadania szkole imienia Aliny Pieńkowskiej.
Informację należy kierować na adres: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ul. Żeromskiego 31 81-346 Gdynia.
Tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.