864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Ogłoszenia medyczne

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z budżetu Gminy) badania w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku od 35 do 49 lat.
Badania te przeprowadzane są w Gabinecie Mammograficznym w Gdyni ul. Czeremchowa 1 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 14.00 do 18.00.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod nr. tel. (058) 6673045 i (058) 623 36 37.
***
Firma Dor-Med zaprasza na bezpłatne audiometryczne badania słuchu 8.08 w godz. 10.00- 16.00.
Badania odbywać się będą w budynku Przychodni „Śródmieście" przy ul. Abrahama 57 w gabinecie badań słuchu nr 2.
Rejestracja na miejscu telefoniczna: (058) 625 91 00.