864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Polskie książki od gdynian trafiły na Litwę

W dniach 14-15 lipca br. gdyńskie koło stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści przekazało pierwszą cześć książek zebranych w trakcie zbiórki „Książki dla Polaków na Litwie".
Do Domu Kultury Polskiej w Wilnie trafiło ok. 2 tys. podręczników szkolnych i lektur pozyskanych w ramach zbiórki. Książki będą rozdzielone pomiędzy szkoły polskie na Litwie. Transport zagwarantował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Pozostałe książki, które udało się zebrać Młodym Konserwatystom (ok. 20.000 egzemplarzy), wzbogacą zbiory Biblioteki Polskiej na Litwie, która zostanie utworzona we wrześniu przy Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Będzie to pierwsza centralna jednostka biblioteczna poprzez polskojęzyczną literaturę łącząca naszych rodaków na Litwie.
W celu przekazania książek i zawiązania szerszej współpracy z instytucjami polonijnymi na Litwie, do Wilna udał się przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego- radny Lech Żurek, prezes gdyńskiego koła Młodych Konserwatystów- Krzysztof Gnutek oraz przedstawiciel posła Jarosława Sellina, który patronuje całej akcji.