864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na następujące wycieczki: Kanał Ostródzko-Elbląski w dniu 24.08.; Biskupin - Gniezno w dniach 13-14.09.; Kraków w dniach 24-28.09.
Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza we wrześniu na: kurs na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży; kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza we wrześniu na: kurs pilota wycieczek, kurs przewodnika terenowego po woj. pomorskim, kurs przewodnika miejskiego po Trójmieście.
Szczegóły na stronie internetowej oddziału http://gdynia.pttk.pl