868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz.18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00-18.00.
W pierwszy czwartek miesiąca w godz.17.00-19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w pierwszą środę miesiąca w godz:17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz: 17.00-18.00. Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia-cisowa.info
***
Zarząd Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino informuje, że biuro jest czynne we wtorek i środę od godz. 15.30 do 20.00 i w czwartek od godz. 15.30 do 20.00.
Tel. (058) 621 40 29.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż 10.09 w godz. 17.00 -18.00 dyżurować będzie radny Miasta Marcin Horała. W każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują radni dzielnicy: 10.09 - Krzysztof Surgoft, 17.09 - Mariusz Zaborowski, 24.09 - Maria Czerwiec. Ponadto 17.09 w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00. Strona: http://stronarady.dabrowka.net. Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza wszystkich chętnych na doroczny Wyścig Rowerowy, który odbędzie się 6.09 na polance przy ul. Rdestowej. Zapisy od godz. 10.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 11.09. - Zenon Roda, 18.09. - Ewa Kusio.
W każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców dzielnicy o wznowieniu dyżurów radnych w biurze Rady. W każdy poniedziałek od godz.17.00 do 18.00 dyżurują radni dzielnicy: 8.09 - Janina Niwińska-Płocka,15.09 - Łucja Marzec, 22.09 radna Barbara Barbarowicz i 29.09 - Jacek Witeszczak.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że po przerwie wakacyjnej wznawia dyżury radnych dzielnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Morskiej 186, w każdy czwartek miesiąca w godz.17.00-18.00.
Oto harmonogram na najbliższy okres: 11.09.- przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 18.09.- Teodozja Janki, 25.09.- Ireneusz Drapaluk.
W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00 wraz ze Strażą Miejską w biurze Rady Dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 /SP nr 33/, nr tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej. I tak: 08.09 - Zofia Gacek, 15.09 - Piotr Gałuszka, 22.09 - Danuta Krygier, 29.09 - Laskowski Paweł, 06.10 - Zbigniew Lehmann.
Rada Dzielnicy Oksywie i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zapraszają mieszkańców na festyn folklorystyczny w dniu 14.09.2008 r. w godzinach 14.00-19.00. Miejsce: SP nr 33, ul. Godebskiego 8.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 08.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00.
Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Dyżury radnych: 3.09 - Antoni Sterniczuk, 10.09 - Marian Blaszke, 17.09 - Krystyn Barlikowski, 24.09 - Krzystof Baran.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w środy w godz. 17.00 -18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 10.09. - Marek Klaczyński, 17.09 - Aneta Kłos, 24.09 - Urszula Kowalik. W I środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że członkowie Zarządu Dzielnicy we wrześniu dyżurować będą: wiceprzewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej Włodzimierz Walczykowski dyżurować będzie 11.09. (czwartek) w godz. 17.00 - 18.00. 15.09 (poniedziałek) dyżurować będzie wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Redłowo Alicja Kowalczyk. 25.09. (czwartek) dyżurować będzie przewodnicząca komisji Społecznej Krystyna Warczak w godz. 17.00 - 18.00. W trzecią środę miesiaca tj. 17.09. w godz. 12.30 - 13.30 dyżurować będzie radna Miasta Joanna Chacuk. Najbliższa sesja Rady Dzielnicy Redłowo odbędzie się w dniu 9.09 (wtorek) godz. 18.00.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Na dyżury radnych zapraszamy w każdy czwartek w godz. 17.00 - 19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Przypominamy, że biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00. 08.09. w siedzibie Rady Dzielnicy radny miasta Andrzej Bień zaprasza na swój dyżur w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 10.09. - Tadeusz Myszka, 17.09. - Renata Pacholarz, 24.09. - Mariusz Pająk. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro Rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz.17.00 - 18.00.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00. Rada posiada stronę internetową www.witominoradiostacja.miasto.gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

ikona