868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Ruszył portal edukacyjny - www.2wojna.gdynia.pl

1 września 2008 r. prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek dokonał oficjalnego uruchomienia portalu internetowego www.2wojna.gdynia.pl. Portal służy realizacji projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej".

Prezydent zaprosił mieszkańców Gdyni do współdziałania z Urzędem Miasta w ustalaniu prawdy o skutkach II wojny światowej w Gdyni i do współredagowania stron internetowych projektu - które są w trakcie rozbudowy. Portal internetowy jest administrowany przez Urząd Miasta Gdyni. Strony internetowe projektu zawierają informacje służące głównie poznawaniu skutków wojny, poniesionych przez cywilnych mieszkańców miasta.

Potrzeba badania i popularyzacji losów miast i ich mieszkańców podczas wojny jest oczywista. Gdynia jest trzecim miastem po Warszawie i Poznaniu, które takie badania podjęło. Jednocześnie Gdynia jest pierwszym miastem, które swoje badania koncentruje na losie ludzi. Aby uzyskać możliwie pełną wiedzę o losach mieszkańców Gdyni, została odtworzona - głównie przez wolontariuszy oraz skorygowana - przez pracowników Urzędu Miasta - Księga Adresowa z 1938 r. Jej główna część, dotycząca Gdyni jest już dostępna na stronach internetowych jak i w czytelni naukowej MBP.

Księga Adresowa będzie sukcesywnie uzupełniana i danymi z odtwarzanych dokumentów ewidencji meldunkowej mieszkańców Gdyni, prowadzonej do końca okresu międzywojennego.
Strony internetowe zawierają też kolejne wydanie „Listy strat osobowych Gdyni" obejmującej już 3030 osób, które zginęły podczas wojny. Warto przypomnieć, że pierwsze wydanie „Listy" zawierało ok. 700 nazwisk. Opracowanie to jest również dostępne w czytelniach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Lista ta jest stale aktualizowana.

Będzie też uzupełniana o informacje dotyczące innych form represji: wysiedlenia, uwięzienia, prace przymusowe, utrata zdrowia. Liczymy, że problematyka losów gdynian i Gdyni w okresie II wojny światowej - sygnalizowana na stronach internetowych projektu - będzie inspirować do kolejnych projektów badawczych czy prac naukowych.
Sprawa szkód wojennych została przedstawiona w ograniczonym zakresie. Rząd PRL zrezygnował w 1952 r. z odszkodowań wojennych. Obiektywne badanie strat materialnych stało się bezprzedmiotowe. Wyliczenia, dokonane bezpośrednio po zakończeniu wojny, mają bardzo różną wiarygodność.

Czas, który nas dzieli od końca wojny uniemożliwia pełne poznanie prawdy. Tym niemniej projekt pozwoli na wykorzystanie zachowanych w archiwach dokumentów, aby przedstawić skalę szkód majątkowych gdynian, ich zakładów pracy, wspólnego majątku gminy.

Uruchomienie stron internetowych projektu jest warunkiem jego realizacji. Strony internetowe projektu wskazują również na inne inicjatywy, instytucje i organizacje, żyjące tematem II wojny światowej w Gdyni. Urząd Miasta Gdyni nie uczestniczy w ich redagowaniu i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
Portal projektu „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej" jest otwarty na relacje, wspomnienia, świadectwa czasu II wojny światowej - dotyczące gdynian. Będą one utrwalane i publikowane.

Koordynatorem projektu jest Ryszard Toczek - Biuro Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Gdyni -
tel. (058) 662 28 34.

Wojna Gdynia- portal