868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Wszystko przez zarażonego nietoperza...

Na mocy Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni z dnia 28 sierpnia 2008 r. uznaje się za zagrożony wścieklizną obszar w Gdyni, położony w granicach:
- od strony południowej - wzdłuż ul. Wójta Radtkego do placu Konstytucji,
- od strony zachodniej - ulicę Janka Wiśniewskiego do skrzyżowania z ulicą Polską,
- od strony północnej - wzdłuż linii kolejowej - najbliższej ul. Polskiej,
- od strony wschodniej - wzdłuż ul. Chrzanowskiego, dalej odcinek ulicy Węglowej między ul. Chrzanowskiego do Portowej, następnie Portowa do skrzyżowania z ul. Wójta Radtkego.
Powodem jest znalezienie na korytarzu jednego z budynków biurowych przy ul. Wójta Radtkego - nietoperza zarażonego wścieklizną.
Zwierzątko zostało znalezione w ubiegłą sobotę 23 sierpnia. Po trzech dniach obserwacji w lecznicy weterynaryjnej - 26 sierpnia, późnym wieczorem nietoperz padł.
Przeprowadzone badania wykazały obecność w mózgu zwierzęcia wirusa wścieklizny. Podjęto konieczne procedury. Osoby, które miały kontakt z zarażonym zwierzęciem są pod właściwą opieką lekarską. Dokonano dezynfekcji pomieszczenia, w którym znaleziono zarażone zwierzę. Służby miejskie rozwiesiły na obszarze uznanym za zagrożony ulotki zawierające obowiązujące zakazy i nakazy, których przestrzeganie ustrzega przed niebezpieczeństwem zarażenia. I tak:
- zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
- nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, kotów w zamknięciu,
- nie wolno dotykać padłych nietoperzy,
- o zauważonym padłym nietoperzu należy poinformować Straż Miejską, Straż Pożarną lub Policję.
Rygory te obowiązują do odwołania, co najmniej jednak 3 miesiące.
W tym czasie służby miejskie mają obowiązek wzmożonych kontroli celem skutecznego egzekwowania obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu wraz z kontrolą zaświadczeń szczepienia psów przeciw wściekliźnie.