870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Dla chorych na SR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Koło Gdynia informuje, że czynne jest już biuro Koła w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, IV piętro, pokój 407. Wszelkich informacji pracownicy biura udzielają na miejscu w poniedziałki w godz. 10.00 - 16.00, wtorki w godz. 11.00 - 15.00 oraz w czwartki w godz. 12.30 - 14.30, a także pod numerem telefonu (058) 660 81 96.