870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Gdyńskie karty września 1939 roku

19.09. mija 69. rocznica upadku ostatnich punktów oporu na Kępie Oksywskiej. To właśnie tego dnia w Gdyni zakończyły się walki Lądowe Obrony Wybrzeża.
Na Kępie Oksywskiej mieściło się dowództwo floty, koszary, magazyny i warsztaty, stanowiska baterii nadbrzeżnej i artylerii przeciwlotniczej. Latem 1939 po przeniesieniu głównej bazy floty na Hel Kępę Oksywską podporządkowano dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Stanisławowi Dąbkowi, który zginął 19 września 1939 roku, podczas obrony Kępy Oksywskiej (wieczorem 19 września 1939, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę. Miejsce jego śmierci znajduje się na terenie obecnej 43 Bazy Lotniczej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej).
Kalendarium tamtych dni:
1.09. - oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża (ok. 14 700 ludzi na wysuniętych pozycjach Kępy Oksywskiej i w rejonie Gdyni) zostały zaatakowane przez korpus gen. L. Kaupischa i zgrupowanie gen. F. Eberhardta. Niemcy dysponowali 3-krotną przewagą w ludziach, 4-krotną w broni masz., 9-krotną w artylerii.
1-9.09 - oddziały polskie na Kępie Oksywskiej broniły się przed atakami lotnictwa niemieckiego i ostrzałem pancernika Schleswig-Holstein oraz zwalczały okręty niemieckie, które próbowały trałować Zatokę Gdańską.
12.09 - Niemcy przeprowadzili generalny szturm, wsparty lotnictwem oraz artylerią lądową i okrętową; na północno - wschodnim krańcu Kępy Oksywskiej włamali się w pozycje polskiej obrony i opanowali wieś Mosty.
W sytuacji zagrożenia całej Kępy Oksywskiej płk Dąbek podjął decyzję wycofania oddziałów z przedpoli Gdyni.
19.09 - upadek ostatnich punktów oporu na Kępie Oksywskiej.