870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Gdyńskie poradnie zapraszają!

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży - z poradni korzystać mogą dzieci oraz młodzież do 25 roku życia nadużywające alkoholu, eksperymentujące z alkoholem...Rodzice oraz opiekunowie chcący uzyskać poradę czy pomoc psychologiczną jak pomóc dziecku nie pić...
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie w godz. od 8.00 do 18.00
Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul. M. Reja 2a, Tel. (058) 621 61 35.
Rodzaj udzielanej pomocy: świadczenia profilaktyczno - lecznicze dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia pijących ryzykownie, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodziców/ opiekunów w zakresie: konsultacji medycznej i psychologicznej, diagnostyki medycznej i psychologicznej, psychoterapii, konsultacji i porad prawnych oraz pracownika socjalnego.
Poradnia Leczenia Uzależnień - oferuje intensywny, profesjonalny program pomocy dla: osób uzależnionych od hazardu, komputera, Internetu, pracy... itp, bliskich, rodzin, rodziców chcących skorzystać z pomocy by móc poradzić sobie z uzależnieniem bliskiej osoby.
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie w godz. od 8.00 do 18.00
Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul. Chrzanowskiego3/5. Telefon: (058) 620 88 88
Rodzaj udzielanych świadczeń: konsultacje medyczne i psychologiczne, diagnostyka medyczna i psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, konsultacje i porady prawnika oraz pracownika socjalnego.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla rodzin dysfunkcyjnych dla: osób doświadczających przemocy psychicznej i/lub fizycznej w rodzinie, cierpiących na zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne), mających trudności w związkach małżeńskich, odnajdujących u siebie trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, osób wychowujących się w rodzinie, w której (w jego ocenie) mało jest miłości, szacunku i poczucia bezpieczeństwa, rodziców czujących się bezradnie wobec problemów jakie mają ze swoimi dziećmi.
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie w godz. od 8.00 do 18.00
Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul. M. Reja 2a, Tel. (058) 621 61 35.
Rodzaj udzielanej pomocy: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, poradnictwo, psychoterapia indywidualna (krótko i długoterminowa), terapia rodzinna.

ikona