874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Dotacje, szkolenia, usługi z Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
1. Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - wsparcie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Gdynia, w formie 6-dniowego szkolenia „Jak założyć własną firmę" oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji składać można w pok. 108 w PUP Gdynia.
2. Projekt „Nie przegap" - wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gdynia, które mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki uczestnictwu w szkoleniach: „Intensywny kurs języka angielskiego".
3. Projekt „Wyjdź z cienia" - skierowany jest do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Gdynia. W ramach projektu uczestniczki odbyły szkolenia, a następnie zostały skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe związane z kierunkiem szkolenia. Możliwość powrotu na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami i umiejętnościami bezrobotne kobiety uzyskały na kursach: „Pracownik biurowy", „Księgowość i kadry", „Florystyka".
Obecnie odbywa się szkolenie „Jak założyć własną firmę", po zakończeniu którego kobiety otrzymają dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.
4. Projekt „Doradca na plus" - w ramach projektu PUP Gdynia rozszerzył usługi doradcze zatrudniając dwóch dodatkowych doradców zawodowych, dzięki czemu osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają lepsze warunki dla rozwoju aktywności zawodowej.
5. Projekt „Umysłowa gimnastyka urzędnika" - w ramach projektu kluczowi pracownicy PUP Gdynia podnoszą poziom kwalifikacji i umiejętności zawodowych na szkoleniach, przyczyniając się do wzrostu jakości usług i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
6. Projekt „Powrót szefa" - wsparcie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Gdynia, które powróciły z pracy zagranicą w formie 6-dniowego szkolenia „Jak założyć własną firmę" oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji składać można w pok. 108 w PUP Gdynia.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, w godzinach 8.00 - 15.00.