874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

VII Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2008”

Konkurs jednego wiersza
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury.
Konkurs odbędzie się w czwartek 27 listopada o godz. 19.00 w kawiarni „Strych", pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S Żeromskiego).
Pula nagród w konkursie - 1000 zł.

Konkurs na zestaw wierszy
W konkursie mogą wziąć udział twórcy z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Pula nagród - 7000 zł.

Prace należy nadsyłać do 10 listopada 2008 r. na adres:
Centrum Kultury
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem „Przegląd Poetycki".

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 28 listopada 2008 r. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów.