875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Czysta woda za unijne pieniądze

15.10 odbyło się uroczyste zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody „Reda".
Zadanie to realizowane było w ramach kontraktu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Reda i Sieradzka oraz budowa stacji uzdatniania wody Wielki Kack w Gdyni".
W ramach przedsięwzięcia, we wszystkich obiektach zainstalowano nowoczesne urządzenia do prowadzenia filtracji ciśnieniowej. Zmodernizowane układy pompowe stacji, współpracujące z nowo wybudowanymi zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej, zapewniają regulację wydajności. Zastosowane zaś układy automatyki i sterowania umożliwiają pracę stacji w trybie bez stałej obsługi i są kontrolowane przez centralną dyspozytornię systemu wodociągowego. Z kolei, specjalnie zainstalowane lampy do dezynfekcji promieniami UV podnoszą poziom bezpieczeństwa bakteriologicznego wody opuszczającej Stację Uzdatniania Wody.
Od 2003 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, wspólnie z miastami: Gdynią, Rumią, Redą, Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem - zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" oraz sąsiednią gminą Puck wdraża program kompleksowego uporządkowania gospodarki wodościekowej. Do eksploatacji przekazano już sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Wejherowie, magistralną sieć wodociągową w Wejherowie wraz ze zmodernizowaną stacją uzdatniania wody Brzozowa II. W grudniu 2007 r. odbyła się uroczystość zakończenia budowy III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino. Projekt „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków" uzyskał współfinansowanie z Funduszu Spójności.
Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.pewik.gdynia.pl/