875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Otwarcie Pracowni Biblioterapeutycznej „Świerszcz za kominem”

Dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 29 października 2008 r. o godz. 14.00 w Filii nr 14 Miejskiej Bibliotece Publicznej (Gdynia Karwiny, ul. Brzechwy 3/5) nastąpi otwarcie Pracowni Biblioterapeutycznej „Świerszcz za kominem". Katarzyna Miedzińska bibliotekarz z Filii nr 14 MBP i Joanna Goszczyńska pracownik DOPS nr 1 opracowały projekt socjalny „Książka w oswajaniu lęków dziecięcych i przeciwdziałaniu agresji", który obejmie dzieci w wieku 5-12 lat z rodzin podlegających pomocy społecznej. W ciekawie przygotowanym pomieszczeniu biblioteki prowadzone będą zajęcia terapeutyczne, których głównym narzędziem będzie właśnie książka.

Książki będą dobierane w zależności od zdiagnozowanego problemu u dziecka (np. odrzucenie, agresja, niska samoocena czy uzależnienie od gier komputerowych). Działania terapeutyczne będą także wspomagane zabawami, multimedialnymi prezentacjami czy głośnym czytaniem bajek.Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów, których kwalifikacje są potwierdzone kursami, certyfikatami i dyplomami.


Warto dodać, że początki biblioterapii sięgają lat 30-tych XX wieku..

W Polsce pionierką tej metody wychowawczej była Irena Borecka. W całym kraju powstają liczne kursy i szkolenia z biblioterapii m.in. prowadzone pod egidą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.