875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Poradnie pomagają

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni informuje, że od dnia 29.10. do 18.12.2008r., w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15.00 -19.00 będzie działał punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej Nr 12 w dzielnicy Gdynia - Witomino.
Zapraszamy szczególnie dzieci od 5 r.ż., które nie uczęszczają do przedszkoli i z tego powodu potrzebują wczesnej diagnozy dojrzałości przedszkolnej i gotowości szkolnej oraz związanych z tym zaleceń do pracy korekcyjno - wyrównawczej.
Ponadto zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują jakiejkolwiek formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
***
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni informuje, iż od dnia 30.10. do 18.12.2008r. we wtorki i czwartki w godz. 15.00 - 19.00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35 w dzielnicy Gdynia - Witomino, będą realizowane przez pracowników poradni dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne wspierające szczególnie rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Istnieje również możliwość uzyskania porady, informacji udzielonej przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, przez wszystkie zainteresowane osoby (rodzice, nauczyciele, uczniowie).