876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

„Połowy Poetyckie 2008”

Centrum Kultury w Gdyni Przystań Poetycka „Strych" ogłaszają: VII Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2008".
W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:
Konkurs jednego wiersza - Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie jego kopii, czytelnej i podpisanej, na ręce jury. Konkurs odbędzie się w środę 27 listopada 2008 roku o godz. 19.00 w kawiarni „Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście z tyłu od ul. S. Żeromskiego).
Konkurs na zestaw wierszy - Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski. Prosimy o nadesłanie tylko jednego zestawu trzech wierszy, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy powielić w pięciu egzemplarzach i opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail)oraz zgodę na nieodpłatną publikacje wierszy w okolicznościowym tomiku. Prace należy nadsyłać do 10 listopada 2008 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
z dopiskiem „Przegląd Poetycki"
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 28 listopada 2008 r. w kawiarni „Cyganeria" przy ul. 3 Maja 27 w Gdyni.
Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów. W obydwu konkursach zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
Całkowita pula nagród wynosi 8.000 zł.
Kontakt: Krystyna Weiss-Strąk: (058) 664 73 77. Patronat prasowy: Dwumiesięcznik literacki „Autograf", Radio Gdańsk.

ikona