UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Darmowe porady z księgowości

Rusza dwumiesięczny pilotażowy projekt porad z zakresu księgowości i rachunkowości dla organizacji pozarządowych w Gdyni.
Konsultacje udzielane będą z zakresu rachunkowości oraz księgowości w stowarzyszeniach oraz fundacjach, a też z rozliczania projektów.
Wszelkie porady udzielane będą nieodpłatnie przez pracownika Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Gdyni.
Nowy projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby działających na terenie miasta Gdyni organizacji pozarządowych wyrażane w bezpośrednich rozmowach na co dzień, podczas spotkania plenarnego na Gdyńskim Forum Pozarządowym oraz poprzez przedstawicieli III sektora działających w Komicji Konsultacyjnej.
Porady będą udzielane dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca). Pierwszy dyżur przypada na 6 listopada i będzie trwać od 16.00 do 19.00.
Ze względów organizacyjnych ustalono maksymalny czas jednej konsultacji dla przedstawiciela/przedstawicieli jednej organizacji (po 20 min.) oraz wprowadzono zapisy na porady. Zgłoszenie na konsultacje jest dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl w części Gdynia pozarządowa oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście, mailem, telefonicznie do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni.
W zgłoszeniu należy podać główny problem, który będzie przedmiotem konsultacji, a na konsultacje należy zabrać ze sobą aktualny statut organizacji. Kolejne konsultacje odbędą się 20 listopada oraz 4 i 18 grudnia w godz. 16.00 - 19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.