876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Laury dla krwiodawców

Zarząd Miejskiego Klubu HDK w Gdyni na posiedzeniu w dniu 20.10 br. w wyniku konkursu na Najlepszego Krwiodawcę Roku 2008 przyznał tytuł Krwiodawcy Roku Miejskiego Klubu HDK w Gdyni: wśród pań - Iwonie Kondrackiej, wśród panów - Tadeuszowi Starosteckiemu.
Ponadto w dniach 03 - 05.10.2008 w Kątach Rybackich odbył się Wojewódzki Zlot dla Honorowych Dawców Krwi Województwa Pomorskiego, gdyńskie krwiodawczynie Iwona Kondracka z Miejskiego Klubu HDK i Halina Łasińska ze Stoczniowego Klubu HDK przy Stoczni Marynarki Wojennej zajęły na szczeblu wojewódzkim III miejsce zdobywając cenny puchar i dyplom w turnieju sprawnościowo-sportowym.
Gratulujemy.