Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Stypendia naukowe dla najlepszych

Prezydent Miasta Gdyni po raz szesnasty przyznał stypendia dla wyróżniających się w nauce, uczniów i studentów. Po raz pierwszy w tym roku przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne - razem 84 stypendia. Uroczyste wręczanie dyplomów przez Prezydenta Miasta - Wojciecha Szczurka odbyło się 23 października br., w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Stypendyści Miasta Gdyni 2008/2008:
I. Uczniowie:
Piotr Bielang; SP 6, V kl.; Piotr Choma; SP23, VI kl.; Wiktoria Dołębska; SP13, VI kl.; Paweł Milczek SP18, VI kl.; Klaudia Miotk; SP 39, V kl.; Jakub Misterka; SP18, VI kl.; Joanna Muszyńska; SP 12, V kl; Julianna Schmidt; SP 13, VI kl.; Szymon Sucajtys; SP18, VI kl.; Joanna Cichowska; GM 15; III kl.; Łukasz Daszkiewicz; GM 17, III kl.; Marcelina Frąckowiak; GM 15, III kl.; Marcin Korecki; GM 24, I kl.; Michał Kowalewski; GM 24, I kl.; Konrad Kuźmiński; GM 1, III kl.; Wojciech Labuda; GM 24, II kl.; Paulina Skrundź; GM 8, I kl.; Paweł Smela; GM 8, I kl.; Artur Bandura; LO Jezuitów, I kl.; Michał Banacki; VI LO, II kl.; Mateusz Berent; III LO, I kl.; Daria Biernacka; III LO, I kl.; Bartosz Czajkowski; VI LO, I kl.; Paweł Czarnecki; III LO, III kl.; Adam Czoska; ZSZ 1, II kl.; Jagoda Gajowniczek; LO Jezuitów, III kl.; Wojciech Kokot; LO Jezuitów, III kl.; Natalia Korcz; VI LO, I kl.; Paweł Konieczka; III LO, I kl.; Michał Krogulecki; VI LO, II kl.; Martyna Migdał; Technikum Ekonomiczne, IV kl.; Sylwia Mikołajczuk; III LO, I kl.; Bartosz Moszczeński; III LO, III kl.; Anna Nawojczyk; I Akadem. LO, III kl.; Marcin Oleś; LO Jezuitów, III kl.; Magdalena Płocke; LO Jezuitów, kl. II; Michał Tarkowski; LO Jezuitów, III kl.; Maciej Wencel; III LO, III kl.; Bartłomiej Wiśniewski; III LO., II kl.; Marcin Zienkiewicz; VI LO, III kl.;
II. Studenci:
Martyna Adamczak; UG; IIr.; W. Filologiczno-Historyczny; Paweł Barbarski; UG; Vr. W. Matematyki, Fizyki i Informatyki; Jadwiga Bodzińska UG; III r.; W. Filologiczno-Historyczny; Łukasz Budyńko; PG; II r.; W. Chemii; Tadeusz Dixa; A. Muzyczna; IVr.;W. Dyrygentury i Kompozycji; Paulina Jabłonowska; UG; V r.; W. Prawa i Administracji; Bartosz Kaczkowski; UJ; Vr.; W. Filozofii; Karol Kisiel; Akademia Muzyki i Teatru w Tallinie; I r.; Joanna Kulas; UW; IVr.;Kolegium Międzywydz. Indyw. St. Hum; Marcin Markiewicz; UG; V r. W. Mat., Fizyki i Informatyki; Anna Michalska; UW; III r.; W. Matem. i Informatyki; Mirosław Michalski; UW; I r.; W. Matem., Inform. I Mechaniki; Joanna Mitrosz; AWFiS; II r.; Kierunek: Sport; Anna Musiał; AWFiS; IV r.; W. Turystyki i Rekreacji; Jakub Oller; PW; Ir.; W. Mechaniki, Energetyki I Lotnictwa; Magdalena Pinker; UW; IV r.; W. Orientalistyczny; Aleksandra Prusinowska; ASP.; IV r.; W. Malarstwa; Bartosz Regent; AMG.; V r.; W. Lekarski; Aleksandra Szlejf AMG; I r.; W. Pielęgniarski; Wojciech Śmietanka;UW; IIr.; W. Matem. i Informat; Dariusz Świerzb; AMW; I r., W. Nawigacji i Uzbrojenia Okręt; Hanna Wojewódka; UG, III r.; W. Matem., Fizyki i Inform;
III. Studenci pochodzenia polskiego ze Wschodu:
Alina Ciunović; AMG, IIr.; W. Lekarski; Radislav Jarmolowic; AWFiS, IV r.; W. Turystyki; Robert Juchnevic; PG, IV r.; W. Architektury i Urbanistyki; Eugenia Siczenko; LO Jezuitów, III kl. Helena Żeludok; LO jezuitów, II kl.
IV. uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia artystyczne:
Dominika Dawidowska SP 23, III kl; SzMuzyczna I i II st., III kl., Marcin Grzegorczyk Ogólnokształcąca SM I i II st. w Gdańsku, X kl., Michał Guzik; SP 40, VI kl. / Sz. Muzyczna I i II st., VI kl.; Marek Polgert; ZSZ Nr 2, Zasad. Szkoła Zawodowa Nr 4, III kl.; Aleksandra Pykacz; VI LO, II kl, / Sz. Muzyczna I i II st., V kl.; Karina Sosnowska SP 16, IV kl., /Sz. Muzyczna I i II st., IV kl.; Tomasz Zając; GM 24, III kl., /Sz. Muzyczna I i II st., III kl.
V. uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia sportowe:
Joanna Gładkowska; ZSO Nr 5, XIV LO, I kl.; Marta Koczkowska, ZSSO, VII LO, II kl.; Konrad Lipski, ZSSO, Sportowe GM Nr 9, I kl.; Anastazja Lewandowska; ZSO Nr 2, II kl.; Paulina Małachowska; ZSSO, VII LO, III kl.; Kaja Pabisiak; ZSSO, Sportowe GM Nr 9, III kl.; Angelika Paradowska; ZSSO, VII LO, I kl.; Magda Pawłowska; VI LO, I kl.; Bartosz Samp; ZSO Nr 5, XIV LO, III kl.; Jakub Szymański; Sz. Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, I kl.
Gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

ikona