877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości