877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

75 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni!

17 listopada (poniedziałek) o godz. 13.00 przed budynkiem Muzeum Miasta Gdyni odbędą się uroczyste obchody 75-lecia Zawodowej Straży Pożarnej.
Gdyńskiej jednostce Straży Pożarnej zostaną przekazane pojazdy i sprzęt gaśniczy. Strażacy otrzymają dwa samochody gaśnicze, jeden sprzęt dla kwatermistrza oraz jeden sprzęt do podawania piany. Przed budynkiem Muzeum odbędzie się nawet pokaz tego ostatniego sprzętu.
Koszt całego wyposażenia to 1,4 mln zł, z czego 1 mln zł przekazało miasto.
Druga część uroczystości odbędzie się już w gmachu Muzeum, gdzie zostaną wręczone medale dla zasłużonych strażaków, będących na emeryturze. Odznaczenia otrzymają strażacy, którzy służą co najmniej 25 lat.
15 listopada - o godz. 10.00 w Kościele NMP w Gdyni odbędzie się Msza św. z udziałem kompanii reprezentacyjnej i orkiestry.
Pierwszym akcentem uroczystości obchodów 75-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni był w połowie października bieg na 75 km ulicami miasta, ale kulminacja święta przypada w listopadzie.
***
25.10.2008 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zorganizowała sztafetowy bieg uliczny z okazji „75-lecia Zawodowej Straży Pożarnej". Biegacze pokonali odcinek 75 kilometrów. W biegu udział wzięło 9 zawodników, w tym z-ca Komendanta Miejskiego.
Bieg rozpoczęli wszyscy zawodnicy, po przebiegnięciu jednego kilometra bieg kontynuowało dwóch strażaków, którzy zostali zmienieni po przebiegnięciu około 10 km przez następnych dwóch biegaczy. Każde kolejne zmiany odbywały się na podobnych zasadach. Ostatni kilometr, podobnie jak pierwszy wszyscy zawodnicy pokonali razem.
Trasa biegu została wytyczona tak aby łączyła wszystkie 4 gdyńskie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze (Gdynia Śródmieście ul. Władysława IV - JRG1, Gdynia Oksywie ul. Dickmana - JRG3, Gdynia Chylonia ul. Hutnicza - JRG2, Gdynia Wielki Kack ul. Krzemowa - JRG4). W pobliżu jednostek ustawione były pojazdy pożarnicze pozdrawiające biegaczy sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Bieg spotkał się z sympatią mieszkanców Gdyni, która pozdrawiała i dopingowała biegaczy brawami.
Nad bezpieczeństwem ruchu ulicznego oraz uczestników biegu czuwali funkcjonariusze Policji.