877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Gdyńskie lodowisko zaprasza

Od 2 listopada 2008 do 30 marca 2009 r. czynne jest sztuczne kryte lodowisko przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema 33.
Lodowisko otwarte jest dla wszystkich miłośników łyżwiarstwa od 9.00 do 20.30 w soboty, niedziele i dni świąteczne. W pozostałe dni tygodnia grafik lodowiska jest dostosowany zarówno do godzin zajęć sekcji łyżwiarskich, ćwiczeń z wychowania fizycznego, grup zorganizowanych, jak i do potrzeb osób indywidualnych. Szczegółowy grafik zajęć na gdyńskim lodowisku znajduje się na stronie: www.mdk.gdynia.pl
Bilety wstępu na lodowisko są w cenie:
ulgowy - 3 zł
normalny - 6 zł
Wypożyczenie łyżew oraz ich ostrzenie kosztuje 5 zł.
Uwaga! Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni łyżew obowiązane są posiadać przy sobie jeden z aktualnych dokumentów tożsamości.
Na gdyńskim lodowisku obowiązuje podstawowa zasada bezpieczeństwa - łyżwiarz musi mieć założone rękawiczki.
Sztuczne lodowisko działa przy MDK od grudnia 2001 roku. W 2004 roku lodowisko osłoniono halą namiotową, co wydłużyło sezon łyżwiarski.