877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Poznaj Trójmiasto i okolice - konkurs dla młodzieży szkół podstawowych

Regulamin międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną: „Poznaj Trójmiasto i okolice". Przebieg konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych.
2. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: „Poznaj Trójmiasto i okolice".
3. W pracy powinny znaleźć się elementy promujące Trójmiejski Park Krajobrazowy, ścieżki rowerowe metropolii, ciekawe i atrakcyjne miejsca rekreacyjne oraz zabytki Trójmiasta. Waga prezentacji nie może przekraczać 15 MB.
4. Prace konkursowe (prezentacje) należy przesłać na adres mailowy: sp35gdynia.konkurs@wp.pl  do dnia 19 grudnia 2008r. W tytule maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer szkoły i miasto.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 stycznia 2009r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 35. Najciekawsze prace będzie można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.
6. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.