877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00.
W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00.
W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w pierwszą środę miesiąca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz: 17.00 -18.00.
Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do szkoły podstawowej nr 37 na Wiczlinie, ul. Wiczlińska 93 we wtorki, środy i czwartki od godz.13.30 do godz. 18.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców do biura rady SP Nr 10 ul. Morska 192 tel. (058) 663 63 18 na dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 -18.00: 12.11 - Bartosz Walencik, 19.11 - Stanisław Skłodowski, 26.11 - Krzysztof Borkowski. Ponadto 12.11. w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będzie radny Miasta Marcin Horała 19.11. w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że dyżury radnych odbywają się w środę w godz. 17.00 - 18.00 w biurze przy ul. Witomińskiej 8.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 13.11- Mariusz Butowski, 20.11 - Lech Woltersdorf, 27.11 - Zenon Roda, 4.12 - Halina Raszka, 11.12 - Regina Szmal, 18.12 - Rafał Daniluk.
W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady Dzielnicy.
Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 13.11.- Piotr Dłużak. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00 -18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że dyżury radnych i funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej odbywają się w każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej) pokój nr 15, tel. (058) 665 50 00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej.
I tak: 10.11 - Bogusława Walda, 17.11 - Krzysztof Werner, 24.11 - Zofia Gacek, 01.12 - Piotr Gałuszka, 08.12 - Danuta Krygier, 15.12- Paweł Laskowski, 22.12 - Zbigniew Lehmann.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. I tak: 12.11. - Marek Hojda.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Pogórze Andrzej Wojewoda i radny Krystyn Barlikowski zapraszają mieszkańców 12.11 w godz. 18.00 - 19.00 w celu omówienia najpilniejszych spraw dzielnicy.
Uwaga! W dniach 10.11 - 26.11 Biuro Rady Dzielnicy Pogórze czynne będzie podczas dyżurów radnych jedynie w środy w godz. 18.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 12.11. - Iwona Broda, 19.11.- Grażyna Czerwińska, 26.11. - Elżbieta Daszke.
W I środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że członkowie Zarządu Dzielnicy dyżury pełnią w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: w I poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący Zarządu J. Leszczyński, w II poniedziałek - przewodnicząca Zarządu W. Nadolska, III poniedziałek miesiąca - A. Kowalczyk.
Radni dzielnicy dyżury pełnią we czwartki w godz. 17.00 - 18.00: 13.11 - B. Kupc-Muszyńska - komisja Społeczna.
Strona internetowa: www.gdynia-redlowo.info, adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. W trzecią środę miesiąca w Biurze Rady Dzielnicy dyżuruje radna Miasta J. Chacuk w godz. 12.30 - 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca Rada zaprasza na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00-13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00 -18.00.
W najbliższym czasie dyżury pełnią: 13.11 - Adam Borodo, 20.11 - Włodzimierz Sikorski, 27.11 - Urszula Pronobis.
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 12.11. - Aleksandra Korbeń, 19.11. - Bogdan Grzybowski, 26.11. - Jadwiga Hościło.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00.
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 18.11. - Tomasz Śniadek.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

ikona