877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Szkolenia

Działania Realizowane w Ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Badanie predyspozycji zawodowych - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Jak założyć działalność gospodarczą? - 13.11.2008,
- Jak napisać biznes plan? - 14.11.2008, Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, (058) 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I piętro).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.