877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Teatralne wyróżnienia dla gdyńskich laureatów

Miło nam poinformować, że aż trzy sztuki, wyróżnione w Konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, znalazły się w znakomitym gronie „Najlepszych nowych polskich sztuk". Nagrody pod hasłem „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2007/2008" przyznawał miesięcznik TEATR. Zwycięzców wyłoniono na podstawie corocznej ankiety wśród krytyków i recenzentów teatralnych, w której podsumowali zeszły sezon teatralny w polskich teatrach.
Laureatami zostali: „Trash Story" Magdaleny Fertacz, „Cukier Stanik" Zyty Rudzkiej, „Nasza klasa" Tadeusza Słobodzianka.
Nagrody przyznało jury w składzie: Monika Żółkoś, Jagoda Hernik Spalińska, Rafał Węgrzyniak, Jacek Kopciński (przewodniczący jury), Wojciech Majcherek i Bartłomiej Miernik (sekretarz jury).
Miesięcznik „Teatr" to jedno z najstarszych pism kulturalnych w kraju. Pierwszy numer wyszedł w 1946 roku. Miesięcznik opisuje najważniejsze wydarzenia polskiego życia teatralnego. W każdym numerze pisma znajdują się omówienia premier teatrów z całego kraju, rozmowy, publicystyka, felietony.
Strona oficjalna miesięcznika to: www.teatr-pismo.pl

ikona