881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w wieku od 3 do 5 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 w Gdyni w dniu 6 grudnia 2008 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza rodziców wraz z dziećmi w wieku 3 - 6 lat na bezpłatne spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog. Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56 w dn. 10.12.2008 r. w godz. 16.30 - 18.30. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia. Osoby zgłaszające się po raz pierwszy, umawiane będę na najbliższy wolny termin.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dniu 13 grudnia 2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 29 (Obłuże, ul. Adm. Unruga 53) i nr 44 (Karwiny, ul. Tatarczana 4). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona