881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Giełda prac uczniów w galerii „Debiut”

Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych, serdecznie zapraszają na Giełdę Prac Uczniów, która odbędzie się 6 i 7.12.2008 w galerii Debiut w godz. 10.00 - 18.00. W tych dniach będzie można nabyć, po bardzo atrakcyjnych cenach, prace malarskie, ceramiczne, snycerskie oraz metaloplastykę. Uzyskane tą drogą środki finansowe pozwolą doposażyć jedną z pracowni szkolnych. Galeria Debiut, ul. Orłowska 8, Gdynia - Orłowo.

ikona