881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Jak w ONZ...

Pod koniec listopada w Singapurze odbyła się Międzynarodowa Konferencja w ramach the Fourth Annual Sesion of THIMUN, w której udział wzięło troje uczniów II LO w Gdyni. Była to symulacja obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Konferencja poświęcona była zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu. Reprezentacje poszczególnych państw składały się z uczniów szkół średnich. W Singapurze jedynymi przedstawicielami Polski była grupa 3-osobowa: Rudolf Filip - uczeń klasy III A liceum ogólnokształcącego, Maciej Bukowski - uczeń klasy III B liceum ogólnokształcącego oraz absolwentka szkoły Joanna Kurc.
Opiekunem grupy był nauczyciel języka angielskiego Wojciech Tomaszewski.
W symulacjach obrad ONZ oprócz Polaków, Europę reprezentowała jeszcze młodzież z Niemiec i Szwajcarii.
Podczas tygodniowego szczytu członkowie polskiej delegacji pracowali w trzech komitetach, w których poruszano tematy m.in. praw dziennikarzy, ekonomii, stref wolnego handlu w Azji czy konfliktów zbrojnych. W trakcie obrad młodzież wypracowała wspólny dokument , który razem z raportem z konferencji trafi do rąk Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który najtrafniejsze rozwiązania przedstawi na forum całej organizacji. Gdyńscy uczniowie otrzymali już zaproszenie na kolejne podobne konferencje do Sankt Petersburga, Pekinu i Tokio.

ikona