883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Po sesji Rady Miasta- errata

Do 880 numeru Ratusza - w informacji „Po sesji Rady Miasta" - wkradł się błąd dotyczący wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Prawidłowe wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gdyni w 2009 roku są następujące:
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni. Za nieścisłość przepraszamy.

ikona