883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Startuje „Gdyński Biznesplan”

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan" 2009!
Konkurs ten adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących działalności gospodarczej, ale także do osób już działających na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
I etap - rejestracja:
- 02.01-31.01.2009 - zgłoszenie udziału w konkursie na arkuszu informacyjnym - zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2009" - do pobrania ze strony internetowej miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 402 Urzędu Miasta Gdyni z siedzibą przy alei Marsz. Piłsudskiego 52/54, pon-pt. w godz. 8.00-16.00,
- 06.02.2009 - ogłoszenie listy uczestników konkursu zakwalifikowanych do drugiego etapu,
II etap - złożenie konkursowych biznesplanów:
- 09.02-31.03.2009 - przygotowanie biznesplanów i dostarczenie ich przez uczestników konkursu organizatorowi. Konkursowe biznesplany należy wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2009" lub składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, adres j.w., w pok. 402, pon-pt. w godz 8.00-16.00,
Uwaga - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego - nie późniejsza niż 31.03.2009 r.
- 03.04.2009 - ogłoszenie listy uczestników konkursu zakwalifikowanych do trzeciego, finałowego etapu.
III etap - finał:
- 08.05.2009 - ocena biznesplanów przez Jury - ogłoszenie listy finalistów,
- do 21.05.2009 - spotkanie Jury z finalistami,
- 28.05.2009 - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu.
Dla laureatów konkursu „Gdyński biznesplan" przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, m.in. dla zwycięzcy konkursu:
• nieodpłatny semestr studiów MBA,
• bezpłatny kurs językowy Business English,
Nagrody rzeczowe - przydatne w biznesie - to: notebook z drukarką, notebook, telefon komórkowy z zestawem telekart.
Pozostałe nagrody to: poręczenia kredytów, bezpłatna obsługa prawno-księgowa, pomoc w uzyskaniu pożyczki i zwolnienie z opłaty prowizyjnej, pożyczki dla osób niepełnosprawnych, status partnera w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Warto wspomnieć, że pierwsza edycja Konkursu „Gdyński Biznesplan" odbyła się już w 2003 r. W dotychczasowych sześciu edycjach wzięło łącznie udział 1042 uczestników, którzy zaprezentowali Jury 1018 pomysłów biznesowych.
W ostatnich edycjach konkursu bierze udział około 300 osób. Struktura wiekowa uczestników od 18 do ponad 60 lat. Najwięcej pomysłów biznesowych dotyczy usług, handlu i sektora IT. Uczestnicy zgłaszają się z terenu całej Polski.
Z pośród finałowej dziesiątki średnio 7-8 osób podejmuje działalność gospodarczą.

ikona