884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Dotacje na zabytki

Przypominamy, że tylko do 10 stycznia 2009 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących sie w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje zawarte są we wkładce do „Ratusza" nr 878 z dnia 14.11. 2008 r. oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki. Dodatkowe informacje: tel. (058) 66 88 343.