884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Eurodesk Gdynia

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu, studiów za granicą, zorganizowaniem wymiany, chętne do nawiązania kontaktu z rówieśnikami z innych krajów Europy oraz uzyskania szerszych informacji na temat codziennego życia w krajach europejskich do Lokalnego Punktu Informacyjnego - EURODESK.
EURODESK to działający przy Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych punkt informacji europejskiej dla młodzieży oraz osób i organizacji pracujących z młodzieżą.
Szczegóły na stronie www.eurodesk.pl lub u konsultanta gdynia@eurodesk.org.
EURODESK GDYNIA
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31 Gdynia
tel. (058) 661 35 41
e-mail: gdynia@eurodesk.org