884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Gdyńska pomoc dla bezdomnych

Zimą gdyński MOPS wspólnie z innymi miejskimi służbami zwiększa wsparcie dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.
Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Urząd Miasta, streetworker, organizacje pozarządowe i kościelne.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS. Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymają kompleksową pomoc min: w kwestiach schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Zespół znajduje się przy ul. Działowskiego 11, tel. (058) 662 00 11. Czynny w godz. 7.45 - 15.45.
Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko do Zespołu ds. Bezdomnych - sygnały takie przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. (058) 660 22 03 i (058) 662 22 04 (całodobowo) i Straż Miejska tel. 986 lub (058) 663 78 22 (całodobowo).
Gdynia dysponuje czterema schroniskami dla osób bezdomnych.
Poza tym MOPS podpisał umowę z 8 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. Gdynia dysponuje 181 miejscami dla osób bezdomnych a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS - 246 miejscami (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych).
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 - schronisko dla mężczyzn - 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 - 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka.
- Stowarzyszenie Alter Ego- Schronisko dla rodzin - ok. 55 miejsc, ul. Leszczynki 153, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.