884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Imię dla szkoły

12 stycznia 2009 r. w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31 odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia Aliny Pieńkowskiej. Msza święta rozpocznie się o godz. 9.00 w kościele Najświętszej Marii Panny przy ul. Armii Krajowej 26. Początek uroczystości w szkole o godz. 10.30.