884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Konkursy dla Rad Dzielnic już rozstrzygnięte!

Zakończyła się kolejna odsłona konkursów dla rad dzielnic.
Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „Kultura w Dzielnicy" oraz po raz pierwszy konkurs „Piękna Dzielnica".
Wspólną ideą konkursów była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w obrębie kultury.
Zamysłem konkursu było również zachęcanie mieszkańców do upiększania otoczenia na terenie dzielnic naszego miasta.
W ramach konkursu „Kultura w dzielnicy" zwyciężyły następujące rady dzielnic:
1. Rady dzielnic Mały Kack i Orłowo - wspólny projekt „Moja dzielnica - moja mała ojczyzna" - kwota dofinansowania 39 350 zł.
2. Rada dzielnicy Oksywie - projekt „Bliżej sceny, cykl imprez kulturalnych" - kwota dofinansowania 24 950 zł.
3. Rada dzielnicy Śródmieście - projekt „Warsztaty i Przegląd Kabaretów Młodzieżowych GimKab 2009" - kwota dofinansowania 17 580 zł.
4. Rady dzielnic Cisowa i Chylonia - wspólny projekt „Święto ulicy Chylońskiej" - kwota dofinansowania 38 790 zł.
5. Rady dzielnic Witomino - Leśniczówka i Witomino - Radiostacja - wspólny projekt „Witomińskie historie" - kwota dofinansowania 4 330 zł.
W ramach konkursu „Piękna dzielnica" zwyciężyły następujące rady dzielnic:
1. Rada dzielnicy Babie Doły - projekt „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych" - kwota dofinansowania 39 730,09 zł.
2. Rada dzielnicy Redłowo - projekt „Piękne Redłowo"- kwota dofinansowania 39 774,52 zł.
3. Rada dzielnicy Kamienna Góra - projekt „Psi Pakiet" - kwota dofinansowania 18 000 zł.
4. Rada dzielnicy Orłowo - projekt „Zielone Orłowo" - kwota dofinansowania 38 380 zł
5. Rada dzielnicy Grabówek - projekt „Kwiaty w Dzielnicy" - kwota dofinansowania 28 800 zł.
Przypomnijmy, że konkurs „Piękna dzielnica" był odpowiedzią na postulaty mieszkańców, dotyczące małej architektury, zieleni, urządzania skwerków, parków dzielnicowych. Pozyskane dodatkowe środki pozwolą na realizację przedsięwzięć podnoszących jakość życia w dzielnicy, budujących przyjazny wizerunek miejsc w których mieszkamy.
Natomiast konkurs „Kuluralna Dzielnica" dopuszczał różnorakie formy przedsięwzięcia.
Mogły to być wydarzenia z różnych dziedzin kultury i o różnej skali; od festynów poprzez wernisaże po koncerty i spotkania z twórcami. O ocenie wniosku decydowały nie tylko walory kulturalne, ale również związek planowanych działań z potrzebami lokalnej społeczności.
Warto wiedzieć, że w Gdyni są w sumie 22 rady dzielnic.
Więcej informacji o konkursach dla gdyńskich rad dzielnic na stronie: http://www.gdynia.pl/rady/5497_53694.html