884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników GCOP, najbliższe odbędą się 22 stycznia br. (czwartek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum, przy ulicy 3 Maja 27/31.
Warto wziąć udział w szkoleniu, ponieważ:
- samorząd przeznacza coraz więcej pieniędzy na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym (22 mln zł w roku 2007);
- prawidłowe wypełnienie formularza oferty w dużym stopniu zwiększa szansę na uzyskanie dotacji - wiele ofert przepada w konkursach nie dlatego, że pomysł jest zły, albo oferta jest za droga - przyczyną są często błędy formalne;
- spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z GCOP, a także wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Zachęcamy zwłaszcza tych z Państwa, którzy starali się już o dotacje ale ich nie otrzymali, także tych, którzy mieli pomysł, lecz zrezygnowali z powodu zawiłości formalnych.
Udział jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń (prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 stycznia br.), formularz dostępny jest na stronie www.gdynia.pl i w GCOP (tel/fax 058 621-80-98).
Zapraszamy serdecznie!