885 (485) 2009-01-16 - 2009-01-22

9. rocznica śmierci ks. Hilarego Jastaka

17.01.2009 o godz. 16.30 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się msza św. w 9. rocznicę śmierci ks. Hilarego Jastaka.

Hilary Jastak (ur. 3 marca 1914 w Kościerzynie - zm. 17 stycznia 2000 w Gdyni) - ksiądz prałat, doktor teologii, kapelan Solidarności, major WP, komandor podporucznik MW.
W 1946 został kapelanem Caritasu w Gdyni, a w lipcu 1949 proboszczem nowo utworzonej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (z którą był związany do końca życia). W 1966 zakończył budowę nowego kościoła. Podczas Wydarzeń Grudniowych 1970 aktywnie wspierał rodziny osób zabitych. Dziesięć lat później, podczas strajków na wybrzeżu, na prośbę stoczniowców odprawił mszę w gdyńskiej stoczni im. Komuny Paryskiej (była to pierwsza w okresie PRL msza polowa w zakładzie pracy). Podczas stanu wojennego aktywnie wspierał ruch oporu, pomagał też uwięzionym. W 1991 utworzył Fundację Pomocy Stypendialnej, której celem jest wspieranie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Honorowy Obywatel Gdyni (od 1991) i Kościerzyny (od 1999). Został też odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w 2000 r. w Gdyni i został pochowany przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.