888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Konkurs na film pod hasłem „Segreguj odpady!”

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gdyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na film promocyjny pod hasłem „Segreguj odpady!".
Celem konkursu jest propagowanie ekologicznego stylu życia, upowszechnianie idei selektywnej zbiórki odpadów, wskazanie pozytywnych wzorców zachowań, kształtowanie wrażliwości i umiejętności postrzegania rzeczywistości poprzez film.
Czekamy na krótkie, maksymalnie 30 sekundowe, filmy nakręcone przy użyciu telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego lub kamery cyfrowej.
Komisja konkursowa oceni jakość artystyczną nadesłanych filmów, zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, walory edukacyjne oraz możliwość wykorzystania filmu w kampaniach medialnych.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Termin składania prac w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Władysława IV 37 upływa 6 kwietnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II poł. kwietnia 2009 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, tel. (058) 66 20 201.