889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Bilety rodzinne ZKM

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, że w dniach 16 - 27 lutego 2009r. wydawane będą bilety rodzinne dla rodzin wielodzietnych. Bilety odbierać można będzie w siedzibie ZKM w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w pokoju nr 15, w dni powszednie w godz.: 8.00-14.00 (po tym terminie wyłącznie w godz.: 8.00-10.00). Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania biletu wymagane jest:
• okazanie dokumentu tożsamości jednego z rodziców;
• poświadczenie zameldowania jednego z rodziców wraz z dziećmi pod wspólnym adresem na terenie Gdyni, wydane przez UM w Gdyni;
• udokumentowanie posiadania min. czworga dzieci;
• w przypadku dzieci pomiędzy 18 a 22 rokiem życia - okazanie zaświadczenia o kontynuacji nauki przez te dzieci;
• zwrot biletu z ubiegłego roku.

ikona