889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Komunikat Wydziału Dochodów UM

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że od dnia 10 lutego do 30 kwietnia 2009 r. pracownicy Urzędu Miasta Gdyni będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2009.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00,
- w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
- przelewem bankowym na konto:
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
- w oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) w placówkach Gdyni: ul. 3 - Maja 27/31; ul. Kielecka 2; ul. Kilińskiego 10; ul. Starowiejska 41/43; Pl. Górnośląski 17; ul. Gen. Marii Wittekówny 2;
- w kasach Urzędu Miasta Gdyni tj. w pokoju 27 (wejście od strony ul. Świętojańskiej) od poniedziałku do piątku pokój nr 27 w godzinach od 8.00 do 15.00,
- w sali mieszkańców (wejście od strony al. Marsz. Piłsudskiego): w godz. od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, oraz od godz. 8.00 do 14.00 w soboty. 

ikona