890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

„Rocznik Gdyński”

W Towarzystwie Miłośników Gdyni jest do nabycia kolejny, 20 numer „Rocznika Gdyńskiego" pod red. Jacka Dworakowskiego, ze słowem wstępnym Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Na wydanie jubileuszowego „RG" złożyły się m.in. prace dotyczące tak podniosłych i okrągłych dat jak: 20 lat Muzeum Miasta Gdyni, 50 lat Teatru Muzycznego, czy 90 lat Marynarki Wojennej. Ponadto „RG", obok stałych pozycji (recenzje książek, kalendarium za 2007 r.) zawiera prace dotyczące historii oraz czasów obecnych Gdyni w tym artykuły pracowników naukowych Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego mieszczącej się w Gdyni.
Podsumowaniem ostatnich dziesiąciu edycji „RG" jest „Wykaz artykułów Rocznika Gdyńskiego".