890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej - oferta usług

Pomorski Park Naukowo -Technologiczny zaprasza do odwiedzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej (ROIP).
Nowo otwarty Ośrodek jest odpowiedzią na potrzeby szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, studentów, twórców i wynalazców, rzeczników patentowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są informacją patentową. ROIP świadczy usługi informacyjne oraz pełni funkcje edukacyjno - szkoleniowe i konsultacyjno - doradcze w zakresie zagadnień związanych z informacją patentową i ochroną własności intelektualnej.
Do dyspozycji użytkowników w ogólnodostępnej czytelni Ośrodka udostępnione są:
- zbiory literatury i dokumentów z zakresu informacji patentowej i ochrony własności intelektualnej, w szczególności dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich,
- bazy patentowe na nośnikach CD i DVD,
- stanowisko komputerowe z dostępem on-line do ponad 60 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich) w bazach internetowych.
W Ośrodku można uzyskać podstawowe informacje dotyczące własności intelektualnej i metodyki poszukiwań w zbiorach patentowych.
Na życzenie użytkownika pracownicy Ośrodka przeprowadzą szkolenie w zakresie prowadzenia samodzielnych poszukiwań patentowych, udzielą porad i konsultacji. Ośrodek oferuje także dodatkowe usługi: wykonuje badania patentowe (np. stanu techniki, zdolności patentowej rozwiązań, czystości patentowej), opracowuje analizy, raporty (przykładowo w zakresie: trendów technologicznych, działalności i polityki patentowej konkurencji, oceny dostępności rynków), organizuje wykłady i warsztaty szkoleniowe oraz wiele innych.
Ośrodek nie świadczy usług w zakresie prowadzenia postępowania przed urzędami patentowymi oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji zgłoszeniowych do urzędów patentowych.
Ze zbiorów biblioteki Ośrodka wszyscy użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie. Pozostałe usługi ROIP są płatne zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym na stronie www.ppnt.gdynia.pl.
ROIP czynny jest od wtorku do czwartku, w godzinach 9.00 - 15.00. W celu zarezerwowania stanowiska komputerowego z dostępem do baz patentowych należy wcześniej skontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej:
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok. H2, 81-451 Gdynia, email: patent@gci.gdynia.pl
Anna Kwapich - rzecznik patentowy, tel./fax (058) 735 11 97,
Dorota Fojuth, tel. (058) 735 11 98.