890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie Obwodnicy Północnej

W środę 25 lutego 2009 r. o godz. 17.00 w Auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7 odbędą się I społeczne konsultacje na temat projektu: „Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej".
Program spotkania:
- Przedstawienie zasad konsultacji społecznych - negocjacje i mediacje w obszarze dialogu obywatelskiego - Wanda Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, oddział w Gdańsku,
- Przedstawienie założeń projektu „Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej", - Zofia Gruszecka, WYG International,
- Przedstawienie wariantów przebiegu drogi - Grzegorz Długosz, WYG International,
- Pytania, odpowiedzi i dyskusja.
Wszyscy uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie wypełniając ankietę, opracowaną na potrzeby projektu. Konsultacje prowadzą mediatorzy z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Wanda Stankiewicz i Lech Kunc reprezentujący TNOiK.

Zobacz także:
www.obwodnicapolnocnaaglomeracjitrojmiejskiej.pl