890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

W środę sesja

W środę 25 lutego o godz. 12.00 w sali 105 rozpocznie się XXVIII Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- dopuszczenia zapłaty podatku kartą płatniczą;
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adwokackiej 18;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 4 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- regulacji stanu prawnego i sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Rolniczej 14;
- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;
- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- zatwierdzenia zmiany w Statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;
- wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy drobnolistnej.