890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Wykład profesora Filara

21 lutego 2009 roku (sobota) o godz. 9.00 w audytorium Studium Wojskowego AM w Gdyni odbędzie się wykład inaugurujący Projekt Edukacyjny „Bezpieczne społeczeństwo - bezpieczne państwo".
Wykład otwarty wygłosi prof. dr hab. Dariusz Filar, członek Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa rynków finansowych. Tematem spotkania będzie: „Oddziaływanie kryzysu na globalnych rynkach finansowych na bezpieczeństwo sektora bankowego i aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce".
Wstęp wolny!
Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa w Gdyni (SSAB) we współpracy ze Studium Wojskowym Akademii Morskiej w Gdyni.
Projekt „Bezpieczne społeczeństwo - bezpieczne państwo" składa się z cyklu wykładów otwartych i paneli dyskusyjnych z m.in. zakresu: bezpieczeństwa terytorialnego, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa finansowego czy bezpieczeństwa energetycznego.
Patronat honorowy nad Projektem objął Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
UWAGA!
Studium Wojskowe AM w Gdyni znajduje się przy ul. Morskiej 87 (budynek C nr sali 122). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną (e-mail: wyklad@am.gdynia.pl).
Więcej informacji o projekcie i planowanych wykładach znajdują się na stronie www.zarzadzaniekryzysowe.pl.