893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w wieku 3 - 5 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Adm. Unruga 53 w dniu 14.03.2009 r. w godz. od 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) w dniu 18.03.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorzadowego nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56.
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.